U organizaciji “Udruženja za usklađenost u poslovanju” u petak 3. novembra, u Beogradu, održana je regionalna konferencija “Promena perspektive”.

Uz podršku i učešće predstavnika i predstavnica različitih sektora – privrede, visokog obrazovanja, prava, bankarstva, javne uprave, civilnog društva – konferencija je dala uvid u brojne teme: usklađenost u poslovanju (Compliance), informaciona bezbednost, upotreba veštačke inteligencije i blokčejn tehnologije, digitalizacija, ekološki, socijalni i upravljački faktori poslovanja (Environmental, social, and corporate governance – ESG), zaštita podataka o ličnosti.

Posebno interesantna predavanja, koja su nam pomogla da iz ugla organizacije civilnog društva bolje razumemo aktuelna kretanja, bila su ona vezana za ESG i veštačku inteligenciju.

Naime, nove evropske regulative pred privatni sektor postavile su set obaveza kako bi se osiguralo da rad preduzeća bude transparentniji i sa što manje negativnih uticaja na društvo. ESG – ekološki, socijalni i upravljački faktori poslovanja predstavljaju okvir koji se upotrebljava za procenu poslovnih praksi i rezultata preduzeća i organizacija a vezano za različita pitanja održivosti i etike (karbonski otisak, odnos prema zaposlenima, dobavljačima, zainteresovanim stranama, itd.). U perspektivi, ESG program predstavlja priliku za uspostavljanje direktne komunikacije građana i građanki sa privatnim sektorom, u cilju monitoringa i saradnje koja treba da dovede do bezbednijeg poslovanja preduzeća po životnu sredinu i društvo.

Kada su u pitanju nove tehnologije i veštačka inteligencija, Vlada Republike Srbije u martu mesecu usvojila je Etičke smernice za razvoj, primenu i upotrebu pouzdane i odgovorne veštačke inteligencije. Ovaj dokument trebalo bi da obezbedi etičnost i bezbednost najpre u pogledu zaštite podataka o ličnosti, zaštite od diskriminacije prilikom primene mašinskog učenja i uspostavljanje odgovornog razvoja veštačke inteligencije u skladu sa internacionalnim etičkim principima. Osim što preduzeća i organizacije koje se bave razvojem ovih tehnologija moraju svoje poslovanje uskladiti sa važećim propisima i usvojenim etičkim smernicama, neophodno je u narednom periodu raditi i na informisanju građana i građanki o pravilnim načinima korišćena alata i usluga koje koriste veštačku inteligenciju, opcijama koje im stoje na raspolaganju da bi zaštitili svoju bezbednost i razumeli potencijalne opasnosti.

Ispred udruženja “POP – podrška, obrazovanje, pravo” konferenciji su prisustvovale: Mina Vučurević, Višnja Vučurević i Ivana Milovac.

Fotografije: “Udruženje za usklađenost u poslovanju” i  “POP – podrška, obrazovanje, pravo”