Rad sa decom i mladima

“Čitanjac”

Novosadska knjižara “Bulevar Books” od 2013. godine u kontinuitetu sprovodi i razvija program “Čitanjac” koji ima za cilj razvoj čitalačke kulture kod dece i mladih. U protekloj deceniji najmlađima, njihovim…